Vyhledávání


Rádio v roce 2010

14.01.2010 10:28

Vážení přátelé a posluchači, v dnešním článku pro Vás máme informace týkající se provozu rádia Klfree One v roce 2010. Jak jste jistě zaznamenali, proběhla delší pauza ve vysílání, která byla způsobena hned několika nešťastnými událostmi, jejichž podrobnosti nejsou již v tuto chvíli podstatné ani aktuální. Faktem však zůstává, že v loňském roce se s námi rozloučila většina spolupracovníků rádia a hlavní vysílací studio bylo navíc mimo provoz.

DJ MCK, který připravoval oblíbený taneční pořad Trance Dance Night se v důsledku stěhování rozhodl, že pro další působení na těchto virtuálních vlnách již není prostor (technický ani časový) a s lítostí našemu týmu zamával na rozloučenou. Myš z Pardubic opustila vysílání o něco dříve. Honza Freedom se díky pracovnímu vytížení a jiným aktivitám do žádného dalšího pořadu pouštět již nechtěl... František Dobrota a někteří další spolupracovníci se v důsledku podobných problémů rovněž vytratili...

V současné době proto není jednoduché vytvořit stabilní programové schéma, které by obsahovalo dostatek živě moderovaných pořadů. Aktivními zůstali pouze Škudlik (gratulace ke vstupu do manželství!) a Cosmos (bez gratulace). Generálním ředitelem zůstává i nadále Mono Tesla, který z tepla  svého kanape na celý projekt laskavě dohlíží.

Loni i předloni jsme v rámci propagace rádia a zároveň intenzivního hledání nových spolupracovníků oslovili některá další občanská sdružení spojená s kladenským Klfree.net. Tato snaha však ztroskotala na neochotě většiny oslovených podílet se na tvorbě či propagaci společně připravovaného vysílání nebo dokonce návrhem předat rádio jiným osobám...

Naše myšlenka, která mohla přispět k většímu rozšíření projektu do sítě CZfree a to např. přejmenování rádia na CZfree a jeho oficiální větší integrace do této sítě, byla zamítnuta vedením sdružení (předseda Klfree.net pan Jaroslav Střeštík - toho času zároveň člen rady NFX - CZfree) dokonce považoval tento nápad za naprosto zcestný a jednoznačně vyloučený. V té době se naše úsilí a naděje na lepší dostupnost a zviditelnění rádia KLFREE ONE definitivně rozplynuly a přístup většiny oslovených nás znepokojil a do určité míry zklamal.

Odradit jsme se však nenechali a začátkem letošního roku jsme se pokusili rádio znovu obnovit a najít nové spolupracovníky, se kterými pro Vás vytvoříme kvalitní programovou náplň a pestré vysílání. Ačkoliv nám pět předchozích let ukázalo, že najít větší počet posluchačů pouze v rámci sítě KlfreeNet, bez možnosti veřejného vysílání i mimo tuto "oblast", je velmi obtížné a často téměř nemožné, pokusíme se o to znovu a snad nám v hledání i práci bude pomáhat mimo jiné např. Facebook, kde jsme začali spojovat fanoušky i zájemce o netradiční netradio Klfree One pod novou fan stránkou https://www.facebook.com/pages/Radio-KLFREE-ONE/248132367468

Těšíme se na Vaši návštěvu, poslech či dokonce spolupráci! Všem, kteří nám vždy pomáhali moc děkujeme a zároveň si dovolujeme popřát každému hodně zdraví a štěstí do roku 2010!